Академия за иновации в образованието

bulbАкадемия за иновациите в образованието“  се организира със специалното участие на Мая Георгиева – лектор oт Ню Йорк, завършила Колумбийския университет, дългогодишен експерт по приложението на дигитални иновации и нови технологии в образованието в САЩ и “ Сдружение за ново образование“.

Основната цел за създаването на “Академия за иновациите в образованието“ е да се предостави форум на заинтересованите преподаватели, които да получат познания и да обсъдят съвременните педагогически практики, свързани с приложението на новите технологии в образованието.

Мая Георгиева е уважаван експерт по приложението на новите технологии в образованието в САЩ и идеята й е да създаде пространство, където да сподели своя опит с местни преподаватели в България. Тя се надява да осъществи тази своя идея в партньорство със Сдружение „За ново образование“, за да се случи това в нейния роден град – Димитровград.

Надяваме се, че тази инициатива за обмен на идеи и добри практики в образованието между преподаватели от различни страни ще продължи да се развива и в бъдеще.